Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Giới thiệu

Lãnh đạo Đảng uỷ - Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Phú


Đăng lúc: 10:24:25 13/07/2015

 

 

 

 

 

 

 

 • Đồng chí: ĐẶNG THỊ KIM ĐANG
 • Năm sinh: 1968
 • Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng uỷ/ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phú.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Đồng chí: TRẦN VĂN THẢO
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng uỷ/ Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra phường Mỹ Phú.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Đồng chí: HUỲNH THANH PHÚC
 • Năm sinh: 1971
 • Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Phú.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Đồng chí: TRẦN XUÂN VINH
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Phú.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Đồng chí: LÊ PHÚ TOÀN
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Phú.
 

 

Tin cùng chủ đề: