Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư


Đăng lúc: 15:52:07 25/09/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo 977/QĐ-UBND-HC ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Nội dung

Tải về

1.

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Tải về

2.

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Tải về

3.

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Tải về

 

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >