Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực nông nghiệp


Đăng lúc: 20:52:30 05/09/2023
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
 
 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
1
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 
Tải về
II. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
2
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Tải về
III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
1
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 
Tải về
IV. LĨNH VỰC THỦY LỢI
1
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Tải về
2
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Tải về
3
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Tải về
V. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
1
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 
Tải về
2
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
Tải về
3
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
Tải về
4
Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 
Tải về
5
Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội
Tải về

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >