Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực lao động thương binh và xã hội

Lĩnh vực lao động thương binh và xã hội


Đăng lúc: 09:13:15 26/08/2023

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-UBND, ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp)
 

TT

NỘI DUNG

TẢI VỀ

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG LIÊN THÔNG (TỈNH - HUYỆN - XÃ)

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Tải về

2

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

Tải về

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về

4

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với  Cựu chiến binh

Tải về

5

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

Tải về

6

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

7

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Tải về

8

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Tải về

9

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Tải về

10

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Tải về

11

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về

12

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về

13

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Tải về

14

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Tải về

15

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Tải về

16

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

17

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Tải về

18

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Tải về

19

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

20

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI LIÊN THÔNG (TỈNH - HUYỆN - XÃ)

1

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em

Tải về

2

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về

3

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về

III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (MỘT CỬA XÃ)

1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

Tải về

IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (MỘT CỬA XÃ)

1

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Tải về

2

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Tải về

3

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Tải về

4

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Tải về

5

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

Tải về

6

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm

Tải về

7

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

Tải về

V. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (MỘT CỬA XÃ)

1

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Tải về

2

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

Tải về

VI. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM (MỘT CỬA XÃ)

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly

Tải về

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Tải về

3

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tải về

4

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Tải về

5

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Tải về

VII. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG LIÊN THÔNG (TỈNH - XÃ)

1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

Tải về

2

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng

Tải về

VIII. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG LIÊN THÔNG (HUYỆN - XÃ)

1

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Tải về

IX. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (HUYỆN - XÃ)

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Tải về

X. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (HUYỆN - XÃ)

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Tải về

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

3

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Tải về

5

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Tải về

6

Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Tải về

7

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm

Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >