Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực tài nguyên môi trường


Đăng lúc: 17:13:45 05/09/2023
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và Quyết định số 740/QĐ-UBND, ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
STT
NỘI DUNG
TẢI VỀ
I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1
Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

 2

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 
Thực hiện theo Quyết định số 740/QĐ-UBND-HC ngày 17/7/2023
II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
1
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
2
Hòa giải tranh chấp đất đai
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >