Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


Đăng lúc: 09:04:07 22/08/2022

Theo đó, tổng số có 142 thủ tục hành chính, gồm:

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 13 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 71 thủ tục hành chính giữ nguyên.

2. Thủ tục hành chính cấp huyện: 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 35 thủ tục hành chính giữ nguyên.

3. Thủ tục hành chính cấp xã: 15 thủ tục hành chính giữ nguyên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1167/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 794/QĐ-UBND-HCDanh mục thủ tục hành chính các cấpQuy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các cấp./.

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >