Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Thủ tục hành chính

Cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp năm 2022


Đăng lúc: 08:54:31 29/06/2022

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu: (1) Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt từ 4,83 điểm trở lên, tăng 0,26 điểm trở lên so với năm 2021; (2) Công khai minh bạch đạt 5,45 điểm, tăng 0,60 điểm so với năm 2021; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân đạt từ 4,47 điểm trở lên, tăng 0,15 điểm trở lên so với năm 2021; (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt từ 6,93 điểm trở lên, tăng 0,16 điểm trở lên so với năm 2021; (5) Thủ tục hành chính công đạt từ 7,25 điểm trở lên, tăng 0,14 điểm trở lên so với năm 2021; (6) Cung ứng dịch vụ công đạt từ 7,63 điểm trở lên, tăng 0,08 điểm trở lên so với năm 2021; (7) Quản trị môi trường giữ số điểm 4,73 như năm 2021; (8) Quản trị điện tử đạt từ 2,84 điểm trở lên, tăng 0,31 điểm trở lên so với năm 2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về cải thiện Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện tại các ngành, các cấp.

Kết quả đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam công bố, tỉnh Đồng Tháp đạt 42,43 điểm (giảm 4,53 điểm so với năm 2020), xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (giảm 25 bậc so với năm 2020); xếp hạng hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (sau tỉnh Bạc Liêu).

Nguồn: 234/KH-UBND

Tin cùng chủ đề: