Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Tin tức sự kiện

triển khai, quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố


Đăng lúc: 11:00:45 21/01/2022

Trong 02 ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2022, tại hội trường Ủy ban Nhân dân dân phường Mỹ Phú, Đảng bộ phường triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Cao Lãnh đến đảng viên 12 Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú. Do đồng chí Trần Xuân Vinh, Bí thư/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và Bà Lê Thị Bích Thủy Phó Bí thư/ Chủ tịch HĐND triển khai, báo cáo.

Nội dung triển khai gồm Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên; 05 chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15 tháng 6 năm 2021 về nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ Quốc và các Tổ chức Chính trị - xã hội; Chương trình số 27-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2021 về đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Thành phố giai đoạn 2020-2025; chương trình hàng động số 28-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2021 về Phát triển Nông nghệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025; Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2021 về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15 tháng 12 năm 2021 về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025;  và 7 kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm các nội dung (1) tập trung thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; (2) tiếp tục lãnh đạo thực hiện mô hình Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản; (3) tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Cao Lãnh;(3) tăng cường lãnh đạo  đối với công tác đối với công tác quản lý trật tự đô thị;(4) xây dựng thành phố Cao Lãnh: “ Năng động- Văn minh-An toàn- Thân thiện”; (5) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025; (6) tiếp tục lãnh đạo phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh.

Nhìn chung, Nội dung triển khai đầy đủ những chủ trương, định hướng của Ban chấp hành đảng bộ Thành phố đến từng Đảng viên trong Đảng bộ. Sau hội nghị từng Chi Đảng bộ định hướng hoạt động trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết và chương trình hành động đề ra./.

Tin cùng chủ đề: