Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \HĐND và MTTQ - MTTQ và Các đoàn thể

Công trình Thanh niên Hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mỹ Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 20


Đăng lúc: 10:29:12 15/01/2022

    Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mỹ Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

   Tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng Công trình "Bảng tin địa phương và thông tin sức khỏe". Với công trình Đoàn phường lắp 5 bảng thông tin để thông tin về các chủ trương, chính sách của địa phương và thông tin về sức khỏe đến người dân.

         Bảng tin được đặt tại Ban nhân 5 khóm. Do Công ty TNHH YAKULT Việt Nam tại Đồng Tháp tài trợ

 

Tin cùng chủ đề: