Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Giới thiệu\Lãnh đạo phường

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ NHIỆM KỲ 2015 - 2020


Đăng lúc: 14:59:24 26/06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 • Đồng chí: HUỲNH VĂN TUẤN
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ hiện nay: TUV/ Bí thư Đảng uỷ.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Đồng chí: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng uỷ.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Đồng chí: TRẦN XUÂN VINH
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Đồng chí: LÊ PHÚ TOÀN
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.
 

 

Tin cùng chủ đề: