Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Tin tức sự kiện

BẢN TIN CẢI CÁCH HANH CHÍNH
Đăng lúc: 10:39:52 14/04/2020

Bản tin cải cách hành chính xem file


BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đăng lúc: 16:19:14 08/04/2020

BẢN TIN CCHC SỐ 14 xem file


Đảng ủy phường Mỹ Phú chủ động trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Mỹ Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đăng lúc: 14:10:23 26/03/2020
Tổ Công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đến làm việc với Đảng ủy phường Mỹ Phú về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tổ chức thành công đại hội điểm chi bộ khóm Mỹ Thuận trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đăng lúc: 17:31:49 07/02/2020
Chiều ngày 07 tháng 02 năm 2020, Chi bộ khóm Mỹ Thuận trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022, đây là đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú.


ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020
Đăng lúc: 14:48:04 06/02/2020
Đảng ủy phường Mỹ Phú tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”


PHƯỜNG MỸ PHÚ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI
Đăng lúc: 10:44:29 05/06/2019
PHƯỜNG MỸ PHÚ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI


VẬN ĐỘNG MUA THẺ BAO HIỂM Y TẾ TRAO CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Đăng lúc: 22:31:14 09/04/2019
VẬN ĐỘNG MUA THẺ BAO HIỂM Y TẾ TRAO CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN


PHỐI HỢP RA QUÂN THỰC HIỆN “DÒNG SÔNG KHÔNG RÁC” NĂM 2019
Đăng lúc: 15:27:59 03/04/2019
PHỐI HỢP RA QUÂN THỰC HIỆN “DÒNG SÔNG KHÔNG RÁC” NĂM 2019


TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ NĂM 2019
Đăng lúc: 11:01:31 03/04/2019
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ NĂM 2019


PHƯỜNG MỸ PHÚ TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
Đăng lúc: 22:02:37 02/04/2019
PHƯỜNG MỸ PHÚ TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019


 < 1 2 3 4 5 >  Last ›