Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thủ tục hành chính

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 20/2023, từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023
Đăng lúc: 08:06:11 29/05/2023
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 20/2023, từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023


Lĩnh vực thanh tra
Đăng lúc: 09:28:23 23/05/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THANH TRA (Ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)   STT Nội dung Tải về 1. Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình Tải về 2. Thủ tục thực hiện việc giải trình Tải về 3. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Tải về 4. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Tải về 5.  Thủ tục Tiếp công dân  Tải về 6. Thủ tục xử lý đơn  Tải về 7. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Tải về 8. Thủ tục giải quyết tố cáo Tải về  


Lĩnh vực tư pháp
Đăng lúc: 06:28:37 18/05/2023

  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)    STT Nội dung Tải về I. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  Tải về II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH 1. Thủ tục Đăng ký khai sinh Tải về 2. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tải về 3. Thủ tục đăng ký kết hôn Tải về 4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con trong


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỐ HÓA HỒ SƠ
Đăng lúc: 10:19:39 08/05/2023

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỐ HÓA HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH tải tại đây


Lĩnh vực tư pháp
Đăng lúc: 16:07:07 06/05/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)    STT Nội dung Tải về I. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  Tải về II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH 1. Thủ tục Đăng ký khai sinh Tải về 2. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tải về 3. Thủ tục đăng ký kết hôn Tải về 4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con trong


Bản tin điện tử cải cách hành chính số 15/2023, từ ngày 17/04/2023 đến ngày 21/04/2023
Đăng lúc: 09:29:40 04/05/2023
Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trân trọng giới thiệu Bản tin điện tử cải cách hành chính số 15/2023, từ ngày 17/04/2023 đến ngày 21/04/2023


Bản tin điện tử cải cách hành chính số 14/2023, từ ngày 10/04/2023 đến ngày 14/04/2023
Đăng lúc: 14:28:24 18/04/2023
Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trân trọng giới thiệu Bản tin điện tử cải cách hành chính số 14/2023, từ ngày 10/04/2023 đến ngày 14/04/2023.


Bản tin điện tử cải cách hành chính số 13/2023, từ ngày 03/04/2023 đến ngày 07/04/2023
Đăng lúc: 14:26:20 18/04/2023
Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trân trọng giới thiệu Bản tin điện tử cải cách hành chính số 13/2023, từ ngày 03/04/2023 đến ngày 07/04/2023.


Bản tin điện tử cải cách hành chính số 12/2023, từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023
Đăng lúc: 14:23:44 18/04/2023
Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trân trọng giới thiệu Bản tin điện tử cải cách hành chính số 12/2023, từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023.


Lĩnh vực kế hoạch đầu tư
Đăng lúc: 21:29:54 17/04/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Nội dung Tải về 1. Thông báo thành lập tổ hợp tác Tải về 2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác Tải về 3. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Tải về      


 1 2 3 >