Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

Thông Báo Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú khóa III nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng lúc: 09:24:12 21/06/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số: 01/TB-HĐND Mỹ Phú, ngày  12   tháng 6  năm 2017   THÔNG BÁO Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú khóa III nhiệm kỳ 2016-2021   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phú thông báo đến Nhân dân trên địa phường về việc tổ chức kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập đại biểu Hội đồng


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC VIẾNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NĂM 2016
Đăng lúc: 16:18:29 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ _____________________ Số:  60 /TB-UBND Mỹ Phú, ngày  25  tháng  7  năm 2016   THÔNG BÁO Về việc tổ chức viếng thăm và tặng quà cho gia đình chính sách năm 2016 ____________             Căn cứ Kế hoạch số: 41/ KH-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy Ban nhân dân phường Mỹ Phú về việc tổ chức viếng thăm và tặng quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016).                     ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG


THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN
Đăng lúc: 16:14:59 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ _______________________________ Số : 57 /TB-UBND Mỹ Phú, ngày 25 tháng 7 năm 2016   THÔNG BÁO Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến __________________ Căn cứ Quyết định số: 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.   ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO   Đối tượng và Điều kiện áp


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI VÀO THÁNG 8 NĂM 2016
Đăng lúc: 16:14:17 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ _____________________ Số:  59  /TB-UBND Mỹ Phú, ngày  25  tháng  7  năm 2016   THÔNG BÁO Về việc triển khai  khám sức khỏe người cao tuổi vào tháng 8 năm 2016 __________________          Căn cứ kế hoạch số: 225 /KH- TYT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Trạm y tế phường Mỹ Phú Về việc triển khai khám sức khỏe người cao tuổi của Phường Mỹ Phú vào tháng 8 năm 2016.                     ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO   Trạm y tế phường Mỹ Phú


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN CHO TRẺ EM DƯỚI 01 TUỔI VÀO THÁNG 8 NĂM 2016
Đăng lúc: 16:09:53 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ _____________________ Số:  58 /TB-UBND Mỹ Phú, ngày  25  tháng  7  năm 2016   THÔNG BÁO Về việc triển khai tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em dưới 01 tuổi Vào tháng 8 năm 2016 __________________           Căn cứ kế hoạch số: 224 /KH- TYT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Trạm y tế phường Mỹ Phú về việc triển khai tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em từ 0 – 1 tuổi.                     ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO             Việc tiêm chủng thường


THÔNG BÁO NGHỈ LỄ VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC
Đăng lúc: 16:22:44 13/04/2016

        ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ _______________________________ Số :  35/TB-UBND Mỹ Phú, ngày 13 tháng 4 năm 2016     THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày giổ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4  và Quốc tế lao động 01/5/2016 __________________   Căn cứ Thông báo số: 71/TB-UBND ngày 12/4/2016 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày giổ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4  và Quốc tế lao động 01/5/2016.   ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO   1/ Cán bộ, công


Về việc niêm yết danh sách cử tri và địa điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú.
Đăng lúc: 09:39:19 07/04/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ ___________________________ Số : 30 /TB-UBND Mỹ Phú, ngày  04  tháng 4 năm 2016.   THÔNG BÁO Về việc niêm yết danh sách cử tri và địa điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú. -------------------         Căn cứ vào quyết định số : 17/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND Thành Phố Cao Lãnh về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội


Về việc Đối thoại với công dân về lĩnh vực chính sách người có công, Lao động việc làm và Xã hội năm 2016
Đăng lúc: 09:38:18 07/04/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ _______________________________ Số : 31 /TB-UBND Mỹ Phú, ngày 06 tháng 4 năm 2016   THÔNG BÁO Về việc Đối thoại với công dân về lĩnh vực chính sách người có công, Lao động việc làm và Xã hội năm 2016 __________________   ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO   Nhằm nắm bắt những khó khăn, kiến nghị, phản ánh của người dân trong quá trình giải quyết, thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng, qua đó tháo gỡ những khó


Thông báo Về việc khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú
Đăng lúc: 09:48:17 30/03/2016

    ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ ________________________________________ Số:  28   /TB- UBND Mỹ Phú, ngày 24  tháng  3  năm  2016     THÔNG BÁO Về việc khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú ____________________   Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ quyết định 17/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cao Lãnh về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu